1. مشخصات لازم مثل نام، نام خانوادگی، شماره همراه و آدرس ایمیل را در باکس ها بنویسید.
  2. در قسمت نام کاریری شماره پرسنلی خود را بنویسید.
  3. حداقل تعداد اعدادی که برای نام کاربری باید نوشته شود 4 رقم است. آن دسته عزیزانی که کد پرسنلی آنها 3 و یا 2 رقم است. قبل از کد پرسنلی خود عدد 0 قرار دهند.
  4. برای رمز عبور ورود به سایت کد ملی خود را ثبت کنید.
[ultimatemember form_id=”1869″]